Faydalı Karar ve İçtihatlar

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Somut olayda; sanıkların yetkilisi olduğu şirket adına, katılan finansal kiralama şirketi ile yaptığı sözleşmeden kaynaklanan kira bedelini ödeme planına uygun olarak ödememesi nedeniyle, çekilen ihtar üzerine sözleşmenin feshedilerek, fesih ve teslim ihbarnamesinin de sanıklara tebliğine rağmen, kira konusu malları iade etmemeleri şeklinde gerçekleşen eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 155/2.maddesinde düzenlenen “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçunu oluşturduğu halde mahkemece 155/1 maddesinden hüküm kurularak eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. (15.CD21.3..2013 20874-5256)

Share This Artcle :