Faydalı Karar ve İçtihatlar

TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME

TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanıkların arkadaşı olan ...’nın, maktulünde aralarında bulunduğu bir grup tarafından 02.09.2014 tarihinde öldürülmesinden sonra sanıkların sık sık bir araya gelerek ...'nın öldürülme olayını kendi aralarında değerlendirdikleri ve öldürülme olayını hazmedemeyerek ...'nın kanının yerde kalmaması hususunda konuştukları, bu suçun faili olarak hakkında tasarlayarak adam öldürme suçundan dava açılan maktul ...’un tutuklandığı, bir süre sonra maktul ...’un serbest bırakıldığı, bu sebeple ölen ...'nın yakın arkadaşlarının maktul ...'a karşı husumet duyduğu, sanıklardan ...'ın, diğer sanık arkadaşlarına kendini kabullendirmek, onlar arasında itibar sahibi olabilmek... nın katili olarak değerlendirdikleri maktül ...’un öldürülmesi olayını gerçekleştireceğini beyan ettiği ve sanık ...'ın 14.02.2015 tarihli ilk eylemi gerçekleştirdiği ancak bu eylemden sonuç alınamamış olup maktule yönelik bu eylemin teşebbüs boyutunda kaldığı, bu eylem üzerinden uzunca bir süre geçtikten sonra sanıklar... ve ...’ın TCK'nin 37. maddesi kapsamında hareket ederek nihai sonucun elde edilmesi için durumu müzakere edip, düşünüp plan yaparak, maktulu bulabilecekleri yeri araştırdıkları ve olay günü maktulü bulduktan sonra sanık ...’ın yakın mesafeden ateş ederek maktulü öldürdüğü olayda;

  Sanıklar... ve ...’ın, maktulü öldürme kararı verip, tasarlamayı kabule elverişli makul süre içinde verdikleri kararda sebat ve ısrar ederek maktulü öldürdükleri, tasarlamanın şartları bulunduğu ve sanıklar... ve ...’ın eylemlerinin 82/1-a maddeleri gereğince tasarlayarak öldürme suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş olup, katılan... Vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğ namedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 21/11/2018 gününde oy birliği ile karar verildi. (1.CD.21.11.2018 2018/4713-4853) 

 

Share This Artcle :