Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

ADLİ ARAMA KARARI

ADLİ ARAMA KARARI

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

ADLİ ARAMA KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2013/610 - 2014/512 - 2013/841 - 2014/513 ve 2014/166-514 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere; adli arama kararı alınmasını gerektiren olayda arama kararı alınmadan arama yapılması hukuka aykırıdır. Böyle bir arama sonucu bulunan ve suçun maddi konusunu oluşturan deliller ya da suçun maddi konusu "hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş" olacağından, ikrar bulunsa bile Anayasa'nın 38. maddesinin 6. fıkrası ile CMK'nın 206. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi, 217. maddesinin 2. fıkrası, 230. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca hükme esas alınamaz.

       Oluş ve dosya içeriğine göre,  olay günü uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair  ihbar alınan sanıklar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, telefon görüşmesi sonucunda görüşme yerine gelen sanıkların üzerinde  CMK'nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde "adli arama kararı" veya “yazılı adli arama emri” alınmadan yapılan aramada, sanık S’'dan gazete ve naylon poşete sarılı şekilde 7,26 gram esrar, sanık E’dan 11 adet kilitli poşet içinde 10,95 gram esrar ve 24 adet extacy olarak tabir edilen uyuşturucu maddenin ele geçirildiği anlaşılmakla, sanıkların üzerinde yapılan hukuka aykırı arama sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, “suçun maddi konusu” ve “suçun delili” olarak hükme esas alınamayacağı gözetilerek, somut olayda suçun maddi konusu bulunmadığından, dolayısı ile suçun unsurları oluşmadığından, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken, TCK'nın 188/3. fıkrası uyarınca  mahkûmiyet hükmü kurulması, (20 CD.15.06.2015 14075-1988)

Share This Artcle :