Hoşgeldiniz

Erol Hukuk Bürosu

Erol Hukuk Bürosu; Erol ailesinin fertlerinden oluşan beş avukat ve konularında uzman ekibiyle, müvekkillerine çok çeşitli hukuki hizmet sağlayan, çözüm odaklı, güvenilir bir hukuk bürosudur.

Erol Hukuk Bürosu, 1999 yılında Yargıtay’dan kendi isteğiyle emekli olan ve aynı yıl Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlık mesleğini ifa etmeye başlayan Ayşe Nurcan Erol tarafından kurulmuştur.

Av. Ayşe Nurcan Erol 22 yıl, Av. Haydar Erol 40 yıl süren, Yargı meslek hizmetinden edindikleri, bilgi, birikim ve tecrübelerini, adaleti gerçekleştirmek için Savunma ve Danışmanlık hizmetlerinde kullanmaktadır.

2004 yılında Av. Tuğra Nuri Erol tarafından kurulan, 2008 yılında da Av. Alper Tolga Erol'un katılım sağladığı icra bölümünde, şüpheli alacakların tahsili hususunda; icra takibi öncesi idari takip, icra takibi ve icra takibi sonrası ikinci el devir dosya datalarının yönetim süreçlerini, konusunda deneyimli icra kâtibi ve çağrı merkezi biriminde görevli tahsilat uzmanı ekibiyle birlikte güçlü, hızlı, güvenilir ve etkin biçimde gerçekleştirmektedir.


Faaliyet Alanlarımız

Erol Hukuk Bürosu; Ceza davaları, Hukuk davaları, İdare ve Vergi davaları alanlarında ve İcra Hukuku bölümü ile şüpheli alacakların tahsili birimiyle müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hukuki ve Bilimsel Mütalaa Bölümü

Ceza yargısı alanında her türlü ihtilaflı ilişki konusunda hukuki ve bilimsel mütalaa verilmektedir.

Ceza Bölümü

Ceza Yargısı alanındaki her türlü ihtilaf, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

Hukuk Bölümü

Hukuk Yargısı alanındaki her türlü ihtilaf, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

İdare Bölümü

İdare ve Vergi Hukuku alanındaki her türlü ihtilaf, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

İcra Bölümü

Her türlü kurumsal şüpheli alacağın takibi ve tahsili, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

Tüketici Hukuku

Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

Yayınlar ve Eserler

Tarafımızca çıkarılan kitaplar, basılı ve online yayınlar bulunmaktadır.

user
Yozgatlı Üst Düzey Bürokratlar

Haydar Erol - Dolandırıcılık • Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Ceza Yargılaması ve Uygulaması - Haydar EROL - Yargıtay Üyesi Haydar EROL Ceza Yargılaması ve Uygulaması • Gerekçeli, Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu - Haydar EROL - Yargıtay Üyesi • Haydar EROL Yeni Türk Ceza Kanunu...

user
Av.Tuğra Nuri Erol

İcra takip dosyalarından İcra Müdürlüklerinde UYAP sorguları nedeniyle hukuka aykırı olarak alınan 5 TL sorgu ücretinin iptaline ilişkin Ankara 4 İcra Mahkemesi’nin 2012/119 E., 2012/120 K. sayılı kararı ektedir. Hukuka aykırı olarak alınan bu ücretlerin iptaline ilişkin ekteki mahkeme kararını kullanmanızı tavsiye ederiz. Kararın alınmasını sağlayan Sn. Av. Tuğra Nuri Erol’a emekleri için teşekkür ederiz...