Erol hukuk bürosu

İdare ve Vergİ Davaları

idare hukuku

İdare ve Vergi Davaları

İdari işlemlerle ilgili tam yargı ve iptal davaları,
İdareye karşı açılacak istirdat davaları,
İmar plan ve uygulamaları ile ilgili itiraz ve iptal davaları,
Vergi suç ve cezalarına ilişkin davalar,
Memurlar hakkında verilen disiplin cezalarına karşı iptal davaları,
İdari para cezalarına karşı açılacak davaları hizmetlerimiz arasındadır.