Erol hukuk bürosu

Tüketici Hukuku

Hukuki ve Bilimsel Mütalaa

Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi, Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme, Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması, Abonelik sistemleri ve bakım ve destek ağları, Bayilik ve distribütörlük ilişkileri, Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması, Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi hizmetlerimiz arasındadır.