Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

ADAM ÖLDÜRME SUÇLARINDA KASTIN BELİRLENMESİ

Adam öldürme suçlarında, Suç işleyenin eylemi ile ortaya çıkan kastının belirlenmesinde; Kullanılan bıçağın niteliği ve elverişliliği, hedef alınan...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME

Adam Öldürme Suçunun tasarlanarak işlendiğinin kabulü için; sanıkların belli bir kişi veya kişilere yönelik eylemi gerçekleştirmeye olay tarihinden...