Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Suç tarihi itibariyle hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve ödeme gücü de bulunmayan suça sürüklenen çocuktan sağlık hizmet bedellerinin alınamayacağı ve bu nedenle herhangi bir zarar söz konusu olamaz

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Acil Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Acil sağlık hizmetlerini ödeyemeyen sanık hakkında, dolandırıcılık suçlamasıyla, mahkûmiyet hükmü kurulamaz.