Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Ölüm Aylığı Dolandırıcılık Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Sanıklardan A'nın vefat eden sigortalı babasından kalan ölüm aylığını alabilmek için eşi olan diğer sanık ile resmen boşanmalarına karşın aynı evde birlikte yaşamaya devam etmeleri ve bu süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumundan ölüm aylığı almaları şeklindeki eylemleri nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaz.

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu

“Dolandırıcılık suçunun; Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi halinin uygulanabilmesi için, mağdurun dinî inanç ve duygularının istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi ve çıkar sağlanması gerekmektedir. Din duyguları sömürülmüş olanın hangi din, mezhep, yol ve inanış içinde olduğunun sonuca etkisi yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken husus, dinin bir aldatma aracı olarak kullanılmasıdır.