Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRME SUÇU

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan cezalandırma için, kişinin salt kamu görevlisi olması yeterli değildir. Kişi, kamu ...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VEYA YAKALANMAMAK AMACIYLA KASTEN ADAM ÖLDÜRME

Sanıkların hırsızlığa teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarının ortaya çıkmasını engellemek ve yakalanmamak amacıyla ...