Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Zilyetlik Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Telefon istenmiş ve müşteki rızasıyla sanığa telefonu teslim etmiştir. Zilyetlik sanığa devredilmiştir. Devirin kısa süreli uzun süreli olmasının hiçbir önemi yoktur. Devirden sonra geri verilmemiş, zilyetliğin devri amacı dışında telefon üzerinde tasarrufta bulunulmuştur.