Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VEYA YAKALANMAMAK AMACIYLA KASTEN ADAM ÖLDÜRME

BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VEYA YAKALANMAMAK AMACIYLA KASTEN ADAM ÖLDÜRME

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VEYA YAKALANMAMAK AMACIYLA KASTEN ADAM ÖLDÜRME

Sanıkların hırsızlığa teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarının ortaya çıkmasını engellemek ve yakalanmamak amacıyla maktulü öldürdükleri, bu nedenle eylemleri, 5237 sayılı TCK'nin 82/1-h. maddesinde düzenlenen "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçunu oluşturur.

1- Oluşa ve dosya kapsamına göre; olay tarihinde sanıklar ... ve ...'nun, Yeşiltepe köyünde hırsızlık için girdikleri evde fark edilmeleri sebebiyle kaçtıkları sırada köy muhtarı olan maktule hırsızlığa teşebbüs olayının haber verilmesi üzerine, maktulün olay yerine araçla hareket ettiği, maktulün yol kenarında saklanan sanıkları görmesi ve saklandıkları yerden çıkmaları için silahla havaya bir kez ateş etmesi üzerine, sanık ...'ın bulunduğu yerden çıkıp maktulün aracına sağ taraftan yaklaştığı esnada sanık ...'ın da aracın sol tarafından yaklaşarak maktule silahla ateş edip onu başından vurarak öldürdüğü olayda;

          a) Sanık ...'ın, sanık ...'ın silahı olduğunu bildiği ve maktulün dikkatini diğer yöne çekmek suretiyle ...'ın eylemi gerçekleştirmesini kolaylaştırdığı, bu nedenle sanık ...'ın eylemine TCK'nin 39/2-c. maddesi anlamında yardım eden sıfatı ile iştirak ettiği, anılan Kanun maddesi delaleti ile cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme ile beraatine karar verilmesi,

        b) Sanıkların hırsızlığa teşebbüs, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarının ortaya çıkmasını engellemek ve yakalanmamak amacıyla maktulü öldürdükleri, bu nedenle eylemlerinin 5237 sayılı TCK'nin 82/1-h. maddesinde düzenlenen "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık ... hakkında suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek kasten adam öldürme suçundan hüküm kurulması, (1CD.15.01.2020 2019/3688 E,2020/123 K )

 

Share This Artcle :