Erol hukuk bürosu

Hukuki Çözümleriniz İçin

Faalİyet Alanlarımız

Faalİyet Alanlarımız

Erol Hukuk Bürosu; Ceza davaları, Hukuk davaları, İdare ve Vergi davaları alanlarında ve İcra hukuku bölümü ile müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hukuki ve Bilimsel Mütalaa Bölümü

Ceza yargısı alanında her türlü ihtilaflı ilişki konusunda hukuki ve bilimsel mütalaa verilmektedir.

Ceza Bölümü

Ceza Yargısı alanındaki her türlü ihtilaf, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

Hukuk Bölümü

Hukuk Yargısı alanındaki her türlü ihtilaf, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

İdare Bölümü

İdare ve Vergi Hukuku alanındaki her türlü ihtilaf, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

İcra Bölümü

Her türlü kurumsal şüpheli alacağın takibi ve tahsili, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.

Tüketici Hukuku

Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin konularda Tüketici mahkemelerinde dava takibi, büromuzun faaliyet alanına dâhildir.