Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

BİR SUÇU İŞLEYEMEMEKTEN DOLAYI DUYDUĞU İNFİALLE ADAM ÖLDÜRME SUÇU

Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialden, failin işlemeyi kastettiği suçun kendisine kazandıracağını düşündüğü, asla meşru olmayan menfaat...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

KAN GÜTME SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇU

Kan gütme saikinden bahsedilmek için, olaya neden olan önceki hadise ölümle sonuçlanmalı, fail, önceki suç failini veya onun mensup olduğu grup ya ...