Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Ziraat Bankası Çalışanı Zimmet Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Sanığın, Baykan Ziraat Bankası Şubesi müdür vekili ve muhasebecisi olarak görev yapmaktayken, 04.04.2001 tarihinde Bursa şubesinden Hikmet Baltaş t...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

RÜŞVET

Katılan Hazine vekilinin başvurusunun kapsamına göre temyiz isteminin sanıklardan...un üzerine atılı özel belgede sahtecilik suçuna yönelik olduğu ...