Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

İRTİKÂP SUÇU

Kamu görevlisinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya vaatte bulunmaya bir kimseyi ic...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

RÜŞVET SUÇU

Kamu görevlisinin görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması veya yapmamasına bağlı olarak kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağl...