Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Kamu Görevlisine Hakaret Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Kamu Görevlisine Hakaret Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME

Bozmayı gerektirmiş olup, katılan... Vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğ namedeki düşünceye kısmen uygun olarak BOZULMASINA, 21/11/2018 gününde oy birliği ile karar verildi.