Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

ANAYASAYI İHLAL SUÇU

Suçla ilgili yasal düzenlemeler şöyledir:

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

Göndereni tespit edilemeyen ihbar mektubu dışında, sanığın uyuşturucu maddeyi sattığına ilişkin başka bir delilin bulunmaması, el konulan uyuşturuc...