Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

Örgüt, soyut bir birleşme olmayıp, bir suç örgütünde organik ve hiyerarşik ilişki hâkimdir. Bu ilişki dolayısıyla örgüt mensupları üzerinde hâkimiy...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

SİLAHLI ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU

Ayrıntıları Dairemizin 2017/1809 E. ve 2017/5155 sayılı kararında ve Dairemizce de benimsenen, istikrar kazanmış yargısal kararlarda açıklandığı üz...