Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

TÖRE SAİKİYLE ÖLDÜRME SUÇU

Töre kavramı yasada tanımlanmamış olmakla birlikte, töre saikiyle öldürme suçunun, namusunu kurtarmak amacıyla işlenen öldürme suçunu kapsadığı, ya...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

ZİMMET SUÇU

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Kanunun 202, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nun 247. maddelerinde düzenlenmiş...