Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNE YA DA EŞ VEYA KARDEŞE KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

Belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilere yani üstsoy veya altsoydan birine yada eş veya kardeşe karşı, kasten adam öldürme suçunun işlenm...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

GEBE OLDUĞU BİLİNEN KADINA KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

Gebe kadın, karnında çocuk taşıyandır. Karnında çocuk taşıyan kadının öldürülmesinde, iki hayata son verilmektedir. Bu nedenle kanun koyucu bu hâl...