Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Acil Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Daire

Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 37. maddesinde yataklı tedavi kuruluşları, acil sağlık hizmetlerinin bedelini hizmet sundukları kişinin ödeme imkânları çerçevesinde tahsil ederler hükmü ve Başbakanlığın 2008/13 sayılı genelgesinde

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Yağma Hırsızlık Dolandırıcılık Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Sanıkların mağdur Suzan Sarıçalı'ya yönelik eylemleri nedeniyle yağma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri Özel Dairece onanmak suretiyle kesinleşmiş olup, itirazın kapsamına göre inceleme, mağdur Meryem Sarıkaya'ya yönelik eylemleri nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılmıştır.