Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNE YA DA EŞ VEYA KARDEŞE KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNE YA DA EŞ VEYA KARDEŞE KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

ÜSTSOY VEYA ALTSOYDAN BİRİNE YA DA EŞ VEYA KARDEŞE KARŞI ÖLDÜRME SUÇU

Belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilere yani üstsoy veya altsoydan birine yada eş veya kardeşe karşı, kasten adam öldürme suçunun işlenmesi nitelikli hâl kabul edilmiştir. (Haydar Erol Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu Ankara 2015)

     Oluş ve dosya kapsamına göre; Sanık Fuat ile katılan Bircan’ın karı koca olup aralarında boşanma davası bulunduğu müşterek çocukları olan Sıla’nın velayetinin geçici olarak anneye verildiği, baba ile de şahsi hal tesis edildiği, olay tarihinde sanığın kızı mağdure ile görüşmek için Sivas'a gittiği, çocuğu teslim aldıktan sonra annesine vermeyerek Ankara'ya götürmek üzere otobüse bindiği, katılan annenin polise haber vermesi üzerine, polislerce otobüsün Keskin’de durdurulduğu, sanığın işlemlerin tamamlanmasını beklerken kızının tuvaleti geldiği bahanesiyle tuvalete götürdüğü, daha sonra üzerini kirlettiği gerekçesiyle nezaretçi polise hissettirmeden çay ocağından bıçak alarak tekrar kızının yanına tuvalete döndüğü, mağdureyi bıçakla sol koltuk altı, sol meme başı, boyun ve göbek hizasından 4 isabet ile yaraladığı göbek, hizasına isabet eden bıçak yarasının yaşamsal tehlike oluşmasına neden olduğu, nezaretçi polisin çocuğun bağırma sesleri üzerine içeri girdiği ve sanığa engel olduğu, mağdurenin yaralanması sonucu ameliyat ile hayata döndürüldüğü olayda;

     Gerek, sanığın ilk soruşturma aşamasındaki beyanında amacının, öldürmek olduğunu söylemesi ve gerekse engel hal göz önüne alınarak sanığın eyleminin öldürmeye teşebbüs olarak kabulü ile TCK'nun 82/1-d-e ve 62.maddeleri ile cezalandırılması gerekirken, yazılı şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,(1CD.29.1.2015 5985-328)

  •  

     Oluşa ve dosya içeriğine göre, sanık Mustafa'nın elinde bulunan av tüfeği ile eşi olan mağdur Asiye'yi hedef alıp yakın mesafeden bir kez ateş ettiği, açılan ateş sonucu sağ diz bölgesinden isabet alan mağdurun organlarından birisinin işlevinin sürekli olarak yitirilmesi niteliğinde olan sağ alt ekstremitedeki anatomik ve fonksiyonel bozukluğa, ana damar yaralanmalarına, femurda 5.(ağır) derecede parçalı kırığa ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaralandığı olayda; av tüfeği ile yakın mesafeden bacağa yönelik yapılan atışlarda, toplu saçma girişi ile geniş doku ve kemik defekti (eksikliği, kaybı) yanında ana damar ve sinir paketinin tamamen parçalanıp ani ve bol miktarda kan kaybı sonucu kısa sürede ölümün meydana geldiğinin bilinen bir durum olması nedeniyle, somut olayda kullanılan silahın etkili mesafeden vahim sonuçlar meydana getirmeye elverişli olması, atış mesafesi ve meydana gelen yaranın niteliği birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve bu nedenle TCK'nun 82/1-d, 35 maddeleri uyarınca eşe karşı kasten öldürme suçuna teşebbüsten cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulması, (1CD. 9.3.2015 253-1309)

 

Share This Artcle :