Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRME SUÇU

KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRME SUÇU

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

KİŞİNİN YERİNE GETİRDİĞİ KAMU GÖREVİ NEDENİYLE ÖLDÜRME SUÇU

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme suçundan cezalandırma için, kişinin salt kamu görevlisi olması yeterli değildir. Kişi, kamu görevlisi olacak ve görevinin gereklerine uygun davranılması dolayısıyla öldürülmüş olacaktır. Kamu görevlisi TCK.Md. 6’da tanımlanmıştır. Öldürme fiilî, kamu görevi nedeniyle işlenmişse, kamu görevliliği sıfatı sona ermiş olsa bile, fail hakkında aynı ceza verilecektir. Kamu görevlisinin, kamu göreviyle ilgisi olmayan tümüyle kişisel nedenlere dayanan öldürülmesi hâllerinde bu bent uygulanamaz. (Haydar Erol Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu Ankara 2015)

     Dosya kapsamına göre; mağdur Kadir’in Cendeve Köyü muhtarı olarak görev yaptığı, sanık Mehmet'in, suça sürüklenen çocuk Muhammet’in babası olup Cendeve Köyünde ikamet ettikleri, olay günü mağdurun, sanık Mehmet'in evinde kaçak orman emvali bulundurduğunu Geriş Orman İşletme Şefliği'ne ihbar ettiği, Akseki Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/9 Değişik İş sayılı kararıyla sanık Mehmet'in evinde arama yapılmasına karar verildiği, arama kararını yerine getirmek amacıyla Geriş Orman İşletme Şefliği görevlileri, Taşlıca İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, mağdur Kadir ve ihtiyar heyeti azası Mehmet Ali'nin sanık Mehmet'in evine gittikleri, arama sırasında bulunan orman emvallerinin araca yüklendiği esnada Mehmet'in, mağdura hitaben "beni kimin şikayet ettiğini biliyorum, bu köy muhtarı benimle uğraşıyor, ama ben bir çocuğumu feda eder, gene intikamımı alırım" şeklinde sözler söylediği, arama işlemlerinin bitmesi üzerine mağdurun evine dönmek üzere tek başına yürüdüğü sırada sanık Mehmet'in azmettirmesi sonucu suça sürüklenen çocuk Muhammet'in, etkili mesafeden av tüfeğiyle ateş ederek yumuşak doku ve batın boşluğunu geçerek kalın barsak lezyonuna neden olacak şekilde yaraladığı olayda; suçta kullanılan aletin elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, yaranın yeri ve niteliği, olayın gelişimi, sonucu aldığını düşünerek olay yerinden ayrılması hususları birlikte göz önüne alınarak sanıkların eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan kastlarının öldürmeye yönelik olduğu ve sanık Mehmet'in, mağdur Kadir'i yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme suçundan TCK'nun 82/l-g, 35, 38/2, 62. maddeleri gereğince, suça sürüklenen çocuk Muhammet'in mağdur Kadir'i yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nun 82/1-g, 35, 31/3, 62. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları yerine, suçların niteliğinde yanılgıya düşülerek sanık Mehmet hakkında mağdur Kadir'i kasten yaralamaya azmettirme, suça sürüklenen çocuk hakkında kasten yaralama suçlarından yazılı şekilde hüküm kurulması, (CGK.7.4.2015 1425-2056)

 

Share This Artcle :