Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

YANGIN, SU BASKINI TAHRİP, BATIRMA VEYA BOMBALAMA YA DA NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLAH KULLANMAK SURETİYLE ÖLDÜRME

YANGIN, SU BASKINI TAHRİP, BATIRMA VEYA BOMBALAMA YA DA NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLAH KULLANMAK SURETİYLE ÖLDÜRME

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

YANGIN, SU BASKINI TAHRİP, BATIRMA VEYA BOMBALAMA YA DA NÜKLEER, BİYOLOJİK VEYA KİMYASAL SİLAH KULLANMAK SURETİYLE ÖLDÜRME

Öldürmenin genel tehlike yaratmak ya da tehlikeli araçlar kullanılmak suretiyle işlenmesi, öldürme suçunun nitelikli hâli olarak tanımlanmıştır. Bunun nitelikli neden sayılması, toplumun genel bir tehlikeye maruz bırakılması ve mağdurun kendisini savunma olanağının ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, failin kastının aynı zamanda ölüm neticesine yönelik olması gerekir. Bu özel sebeple kasten adam öldürme fiili arasında illiyet bağının bulunması gereklidir. Şayet failin kastı adam öldürmek değil sadece yangın çıkartmak gibi özel bir sebep ise ve bunun sonuncunda bir ya da birden fazla kişi ölmüş ise bu madde değil, olası kastla adam öldürme yada taksirle adam öldürme hükümlerinin uygulanması gerekecektir. (Haydar Erol Açıklamalı ve İçtihatlı Türk Ceza Kanunu Ankara 2015)

Dosya kapsamına göre; olay gecesi aralarında resmi evlilik bulunmayan dokuz yıldır birlikte yaşadığı maktule ile sanığın, sanığın telefonuna gelen mesaj nedeniyle tartıştıkları, sanığın evden ayrılarak motosikleti ile yakındaki petrol istasyonuna gidip 2,5 litrelik pet şişe ile benzin alıp eve geldiği, bu sürede maktulenin, sanığın kendisine saldırmasından korkup önceki evliliğinden olan kızı Muhlise’yi uyandırıp sanığın bıçak almasından korkarak mutfaktaki bıçakları kontrol etmesini istediği, Muhlise’nin mutfağa baktığında sanığın bıçak almadığını gördüğü, bu esnada sanığın elinde benzin dolu pet şişe ile eve geldiği doğrudan mutfağa giderek çakmakları kontrol ettiği, fakat çakmakların yanmadığı, maktulenin kızı Muhlise’yi sanığı yatıştırması için sanığın yanına gönderdiği, sanığın mağdura kızarak "sen karışma boşuna dayak yeme" diyerek terslediği ve odaya girerek maktule Naile’yi tekme tokat dövdüğü, bu sırada maktulenin ilk evliliğinden olan oğlu mağdur Abdulkadir’in sesler üzerine uyanarak olaya müdahale etmek istediği, sanığın mağdura bir tokat vurarak uzaklaştırdığı, sanığın elinde benzin dolu pet şişe ile yatak odasına gittiği, maktule ve mağdurların da sanığın arkasından odaya gittikleri, sanığın bu sırada sigara paketinin yanında bulduğu çakmağı kontrol amacıyla  yaktığı, bu sırada maktulenin yatağın kenarına oturduğu ve sanığa "yalvarırım bu saatte ele güne bizi rezil etme" diyerek yatıştırmaya çalıştığı, sanığın da elindeki pet şişeyi  açarak  içindeki  benzini  maktulenin  oturduğu  yatağın üzerine ve maktulenin çevresine doğru döktükten sonra şişenin içinde kalan son benzini de mağdurların çevresine ve üzerlerine gelecek şekilde odanın içine serpiştirdiği, maktule Naile’nin bu sırada sanığın bileğinden tutarak çakmağı ateşlemesine engel olmak istediği, ancak sanığın daha güçlü olması nedeniyle maktuleyi yatağın üzerine iterek çakmağı yakarak maktulenin eteğinden tutuşturduğu, benzinin birden alev alması nedeniyle etrafın alev aldığı, maktule ile mağdurların üzerlerinin tutuştuğu, kaldırıldıkları hastanede maktulenin aldığı yanık yaraları nedeniyle öldüğü, mağdure Muhlise’nin % 30 oranında 2.derece yanığa maruz kalıp hayati tehlike geçirecek şekilde, mağdur Abdulkadir’in % 25 oranında 2.derece yanığa maruz kalıp hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olayda; suçun işleniş şekli, gerçekleştirdiği eylem sonucu mağdurların da öleceklerini bilen ve buna rağmen eylemini gerçekleştiren  sanığın eyleme bağlı olarak ortaya çıkan kastı, mağdurlarda meydana gelen yaralanmanın niteliği birlikte dikkate alındığında, sanığın mağdurlara yönelik yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılması yerine yazılı şekilde suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde olası kastla yaralama suçlarından hüküm kurulması (1CD.21.4.2014 540-2574)

 

Share This Artcle :