Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

EROİN SATMA

EROİN SATMA

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

EROİN SATMA

18.11.2006 tarihinde polis ihbar hattına sanığın İstanbul’dan Tekirdağ ili Çorlu ilçesine ... plakalı araçla esrar ve eroin getireceğine dair ihbar yapılması üzerine araç durdurularak yapılan aramada sanığın iç çamaşırının içine gizlenmiş halde net ağırlığı 50 gr kokain ve sanığın evinde yapılan aramada televizyon üstünde bulunan süs eşyası içinde net ağırlığı 04. gr kokain ile cam şişe içinde amonyak ele geçirilmesi karşısında; sanığın üzerinde ele geçen suç konusu uyuşturucu maddenin miktarı, bulundurulma şekli ve ele geçiriliş biçimi dikkate alındığında, sanığın bu maddeleri başkalarına satma amacı ile temin ettiğinin anlaşılması karşısında, eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun niteliği yanlış değerlendirilerek kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, (20.CD.22.01.2020 2019/4190E,2020/517K)

1- Dosyadaki bilgi ve belgelere göre; sanığın olay günü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrıca işlem yapılan ...'a suç konusu eroini sattığı sabit ise de; bu olayın akabinde haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrıca işlem yapılan ..., ... ve ... ile beraber bulundukları araç ile üzerinde ele geçirilen suç konusu maddeyi ise adı geçenlere henüz satmadığı aşamada görevlilerce yakalandığının anlaşılması karşısında söz konusu maddenin ...'a satılan eroinin devamı niteliğinde olduğunun ve ayrıca suç oluşturmayacağının kabulü gerektiğinden, sanık hakkında TCK'nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde fazla ceza tayini, 
2-1nolu bozma nedenine göre; sanığın, hakkında kullanmak için   uyuşturucu  madde bulundurma suçundan ayrıca işlem yapılan ...'a uyuşturucu madde sattığı yerin TCK'nın 188/4-b kapsamındaki yerlerden olup olmadığı konusunda tespit yapılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 
(10.CD.28.11.2018.2018/3326-8466)

 

Share This Artcle :