Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Lösemi hastası olan suça sürüklenen çocuk S'ın, süresi biten kendisine ait yeşil kart vizesini yeniletmek için müracaatta bulunduğu, ancak bu sırada hastalığının nüksetmesi üzerine diğer suça sürüklenen çocuk İ'e ait yeşil kartla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığına müracaat ederek tedavi olduğu, tedavi masraflarının katılan kuruma fatura edildiği ve bu şekilde suça sürüklenen çocukların birlikte nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda; yeşil kart sağlık karnesi bulunan ancak vizesinin süresi dolan suça sürüklenen çocuk S'ın müracaatı üzerine 27.03.2007 tarihinde yeşil kart vizesini yaptırdığı gibi, suç tarihi itibariyle hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve ödeme gücü de bulunmayan suça sürüklenen çocuktan sağlık hizmet bedellerinin alınamayacağı ve bu nedenle herhangi bir zararın söz konusu olmayacağı anlaşılmakla, suça sürüklenen çocuklar hakkında unsurları itibariyle oluşmayan nitelikli dolandırıcılık suçundan beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi (15CD 9.4.2013 22523-655)

Share This Artcle :