Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

Serbest Muhasebeciler Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Serbest Muhasebeciler Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

Serbest Muhasebeciler Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Serbest Muhasebecilerin, 3568 Sayılı Kanunun 2. maddesinde belirtilen görevleri arasında vergi borcu yatırmak olmadığı ayrıca, Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin Mecburi Meslek Kararlarına ilişkin 26.01.1996 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 1996/1 sayılı genelgesinin 1. maddesinde yer alan “meslek mensupları, müşteri adına üçüncü kişilere ödeme yapmak üzere her ne isim altında olursa olsun mali değerler alamazlar” şeklindeki hükmüne göre; sanığın katılandan vergi borçlarını yatırmak üzere aldığı paraları yatırmayarak özel işlerinde kullandığının iddia ve kabul olunması karşısında eyleminin görevi ile ilgisi bulunmayıp, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK'nın 155/1. maddesindeki “güveni kötüye kullanma” suçunu oluşturacağının ve bu suçun şikâyete tabi olması nedeniyle, suç tarihinin kesin olarak belirlenip aynı kanunun 73. Maddesinde belirtilen 6 aylık süre içinde şikâyetin yapılıp yapılmadığı da araşıtırıldıktan sonra sonucuna göre karar verileceğinin gözetilmemesi,(15.CD 18.2.2013 18956-2861)

Share This Artcle :