Erol hukuk bürosu

Faydalı Karar ve İçtihatlar

UYUŞTURUCU İÇEREN HAPLAR

UYUŞTURUCU İÇEREN HAPLAR

Yazar: Erol Hukuk Bürosu

UYUŞTURUCU İÇEREN HAPLAR

Suça konu uyuşturucu içeren hapların sanığa ait kabanın cebinde ele geçmesi, sanığın savunmalarında hapları diğer sanık Cevdet'e götürmek üzere satın aldığını ve taşıdığını beyan etmesi karşısında sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK'nın 188/3 maddesinde düzenlenen uyuşturucu ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, sanığın hapların uyuşturucu nitelikte haplar olduğunu bilmediği şeklindeki savunmalarına itibar edilerek yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi, (20 CD.07.05.2015 1394-389)

Share This Artcle :