Erol hukuk bürosu

Av. HAYDAR EROL

Haydar Erol

Av. Haydar Erol

Av. Haydar Erol Hakkında :

Haydar Erol, 01.03.1956 tarihinde Yozgat ’ta doğmuştur. Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesini fen bölümü mezunu olarak 1973 yılında bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1977 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Diyarbakır 7.Kolordu Askeri Mahkemesinde, askeri hâkim olarak yapmıştır. 1978 Yılında Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Erol; sırasıyla,1979-1980 yıllarında Muş ağır Ceza Mahkeme üyeliği,1982- 1987 yıllarında Diyarbakır Ceza Hâkimliği, 1987-1989 yıllarında Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı,1989-1991 yıllarında Kırıkkale ceza Hâkimliği, 1991-2003 yıllarında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.

10.09.2003 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Haydar Erol, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca, 10.03.2011 tarihinde Yargıtay On beşinci Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçilmiştir.

Erol’un, “Boşanma Sebeplerinden Zina ve TCK. Açısından Karşılaştırılması” “765 sayılı Türk Ceza Kanunu 1999, 2000, 2003”, “1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası 2002”, “5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu 2005, 2006,2010, 2015, 2023 ”, “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu”, “Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerinde Ceza Yargılaması ve Uygulaması”, “Uygulamada Dolandırıcılık Suçları”, “Uygulamada Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık Suçları” adlı yayımlanmış eserleri ve yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Haydar Erol, Cumhuriyetin Yüzüncü yılında, Cumhuriyetin Yüzüncü yılı onuruna, “En son değişiklikleriyle açıklamalı ve içtihatlı Türk Ceza Kanunu 2023“ adlı eseri ile Yargı hizmet dönemini kapsayan tecrübelerini ve yaşadıklarını anlatan “Yazgımın Götürdüğü Yer, Yargıtay” adlı hatıratını yayınlamış, her biri 1000 er adet basılan bu iki eser, 81 il halk kütüphanesine, 81 il Cumhuriyet Başsavcılık kütüphanesine, 81 Baro Başkanlığı kütüphanesine, ülkede faaliyet gösteren Hukuk Fakülteleri kütüphanelerine, armağan edilmiştir.

Yazar, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapmıştır. 16.12.2015 tarihinde 59 yaşında kendi isteği ile “Yargıtay Onursal Daire Başkanı” olarak emekli olmuş, 18.01.2016 tarihinde Ankara Barosuna kaydını yaptırmış, Ankara’da, eşi, iki oğlu ve gelini ile birlikte çalıştıkları Erol Hukuk Bürosunda, Avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk fakültesinden sınıf arkadaşı olan ve birlikte yargı hizmetini sürdürdüğü Ayşe Nurcan ile Evli olup, iki çocuk babası, beş torun dedesidir.