Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Yargıtay Ceza Genel Kurulu

"Dolandırıcılık suçunun; Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle işlenmesi halinin uygulanabilmesi için, mağdurun dinî inanç ve duygul...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Lösemi hastası olan suça sürüklenen çocuk S'ın, süresi biten kendisine ait yeşil kart vizesini yeniletmek için müracaatta bulunduğu, ancak bu sırad...