Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Acil Sağlık Hizmeti Dolandırıcılık Yargıtay 15 Ceza Dairesi

Sağlık Bakanlığı’nın 11.05.2000 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 37. maddesinde “Yataklı tedavi kuruluşla...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

SAHTECİLİK SUÇLARI

Yargıtay içtihat Özeti: Erol Hukuk Bürosu Yerel mahkemece, sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan mahkûmiyet hükmü kurulmuş ise de, sanığ...