Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇLARI

Yargıtay içtihat Özeti: Erol Hukuk Bürosu Faturaları düzenleyen şirket ile kullanan şirket ve kişilerin ticari defterleri ve belgeleri üzerinde dos...

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI

Yargıtay içtihat Özeti: Erol Hukuk Bürosu Cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarının faili ve mağduru kadın ya da erkek, evli ya da bekâr herkes ola...