Erol hukuk bürosu

Faydalı İçtihat ve Kararlar

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

HİZMET NEDENİ İLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Hizmet nedeniyle Güveni kötüye kullanma suçu.

Yazan: Erol Hukuk Bürosu

Zilyetlik Güveni Kötüye Kullanma Yargıtay Ceza Genel Kurulu

Telefon istenmiş ve müşteki rızasıyla sanığa telefonu teslim etmiştir. Zilyetlik sanığa devredilmiştir. Devirin kısa süreli uzun süreli olmasının h...